Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is Marijn Schraagen  [Clear All Filters]
2009
Schraagen, Marijn. Invloed en eigenschappen van herhaling op multilinguale spraakherkenning In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.