Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is Wang Hongyan  [Clear All Filters]
2003
Hongyan, Wang, and Vincent van Heuven. Mutual intelligibility of Chinese, Dutch, and American speakers of English In Dag van de Fonetiek 2003. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.