Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is Joop Kerkhoff  [Clear All Filters]
2003
Marsi, Erwin, and Joop Kerkhoff. NeXTeNS: een nieuw open source tekst-naar-spraak systeem voor het Nederlands In Dag van de Fonetiek 2003. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.