Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is Kris Demuynck  [Clear All Filters]
2003
Demuynck, Kris, Tom Laureys, Dirk Van Compernolle, and Patrick Wambacq. De automatische generatie van foneemtranscripties en segmentaties voor het Nederlands In Dag van de Fonetiek 2003. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.