Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is Koen Sebregts  [Clear All Filters]
2008
Sebregts, Koen. De "Gooise" /r/ en /r/-allofonie in het Nederlands In Symposium Taal- en Spraakvariatie. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.