Biblio

Export 2 results:
Filters: Author is Ellen Gerrits  [Clear All Filters]
2003
de Bree, Elise, and Ellen Gerrits. Spraakperceptie- en produktie van jonge kinderen met een risico voor ontwikkelingsdyslexie In De rol van fonologie in het leesproces: evidentie van dyslectische kinderen en ervaren lezers. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
2000
Gerrits, Ellen. De spraakperceptie van kin-de-ren en v-o-l-w-a-ss-e-n-e-n In Themanamiddag Dyslexie. Leiden, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.