Oproep voor bijdragen: Dag van de Fonetiek 2019

Op vrijdag 13 december 2019 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen haar jaarlijkse Dag van de Fonetiek aan de Universiteit van Amsterdam. Onze keynote-spreker dit jaar is dr. Mirjam Broersma (Radboud Universiteit).

We zijn op zoek naar bijdragen over lopend en recent afgerond fonetisch onderzoek binnen de empirisch-wetenschappelijke traditie, en/of demonstraties van nieuwe applicaties of methodes op het gebied van spraakonderzoek.

Ingediende abstracts worden geanonimiseerd beoordeeld op empirische dan wel praktische relevantie, en op helderheid en volledigheid (d.w.z. vraagstelling, hypotheses, methode, beschikbaarheid van resultaten en - met name bij nieuwe applicaties - mogelijke toepassingen).

Indien u een bijdrage heeft, in het Nederlands of het Engels, ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 8 november a.s. een titel en samenvatting (200 woorden), gericht aan nvfw@rug.nl.

Inzenders worden in de week van 19 november 2019 van de beslissing op de hoogte gesteld.