logo

 

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van fonetisch onderzoek en de toepassingen daarvan, de uitwisseling van informatie op fonetisch gebied, en de samenwerking van haar leden onderling en met andere wetenschappers.

De vereniging organiseert jaarlijks de Dag van de Fonetiek, een dag met lezingen over lopend onderzoek die plaatsvindt in december. De Dag van de Fonetiek is vrij toegankelijk.

Naast deze reguliere bijeenkomst stelt de vereniging een bescheiden subsidie beschikbaar ter ondersteuning van bijeenkomsten op het gebied van de fonetiek.

Dag van de Fonetiek 2019

Tijdstip: 
vrijdag 13 december 2019
Locatie: 
UvA, Bushuis - VOC-zaal (Kloveniersburgwal 48, Amsterdam)

 

 

9:30

Inloop met koffie en thee

Opening

10:00

Welkom door de voorzitter

Keynote

10:05

Mirjam Broersma

Phonetic input under experimental control in “real” conversations: The ventriloquist paradigm

Pauze

10:45

Met koffie en thee

Sessie 1

11:00

Cesko Voeten

Does short-term phonetic accommodation lead to long-term sound change? Not directly

11:20

Nathalie Boonen, Hanne Kloots & Steven Gillis

Is de spontane spraak van kinderen met een cochleair implantaat even verstaanbaar als die van normaalhorende leeftijdsgenoten?

11:40

Naomi Miller, Jo Verhoeven, Luc Daems & Carlos Reyes-Aldasoro

Left-right asymmetry in tongue-palate contact during speech

ALV

12:00

Algemene Ledenvergadering

Lunch

12:15

Lunch op eigen gelegenheid

Sessie 2

14:00

Na Hu, Aoju Chen, Hugo Quené & Ted Sanders Prosody differs between objective and subjective causal relations in English

14:20

Tim Zee, Louis ten Bosch, Ingo Plag & Mirjam Ernestus Morphological effects on the acoustics of word-final /s/

14:40

Sieb Nooteboom & Hugo Quené

Testing a conflict-based theory of self-monitoring for speech errors

Posters + pauze

15:00

Met koffie en thee

 

 

  •  

Rasmus Puggaard

Regional variation in plosive realization in Danish
  •  

Chen Shen & Esther Janse

How consistently do speakers apply the Lombard speech clarification effect over time?
  •  

Meike de Boer & Willemijn Heeren

The role of position in native and non-native filled pause acoustics

  •  

Yueqiao Han, Thiago Castro Ferreira, Martijn Goudbeek, Maria Mos & Marc Swerts

Auditory and Visual Cues in the Production and Perception of Mandarin Tones

  •  

Sanne Ditewig

Self-interruptions and repetitions in spontaneous dialogues and their speaker-specificity

  •  

Jo Verhoeven, Naomi Miller, Luc Daems, Hanne Kloots & Carlos Reyes-Aldasoro

Trill Type and Articulatory Setting: an EPG study

Sessie 3

16:15

Rob van Son

Towards pseudonymized speech

16:35

Vincent J. van Heuven & Naeimeh Afshar

Perception of American English pure vowels by monolingual and bilingual Iranians

16:55

Hayo Terband & Tom Lentz

Perception-production relationships in weighting phonetic cues of vowel contrasts

Borrel

17:15

Borrel

Programmaboekje: 
ALV: Agenda: 

1. Opening
2. Mededelingen
3. Financiën: De balans over 2018 zal voor inzage beschikbaar zijn.
4. Bestuurssamenstelling
5. W.v.t.t.k.
6. Sluiting