Dag van de Fonetiek 2012

Tijdstip: 
Donderdag 13 december 2012
Locatie: 
Sweelinckzaal, Drift 21 te Utrecht
Ontvangst 09:30 Met koffie en thee
Opening 09:55  
Keynote 10:00 Bart de Boer The evolution of the ability to speak
Pauze 10:40 Met koffie en thee  
Sessie 2 11:00 Michele Gubian An Intonation Clinic for Second Language Learners
11:20 Stefanie Voigt, Anja Schüppert, Charlotte Gooskens Articulation Rate and Syllable Reduction in Spanish and Portuguese
11:40 Martin Kroon, Susan Rosink, Anja Schüppert, Charlotte Gooskens, Nanna H.Hilton, Vincent van Heuven Ik kan er geen touw aan vastknopen! Hoe gaan Nederlanders om met slordige spraak in vergelijking met Denen?
12:00 Mirjam J.I. de Jonge, Paul Iverson, Anita Wagner, James McQueen Globale and locale sprekeradaptatie: waarneming van het Engelse /S/--/s/ contrast
ALV 12:20  
Lunch 12:35  
Sessie 3 14:00 Renee Clapham, Rob van Son Predicting perceptual scores of speech intelligibility, articulation and voice quality for speakers with head and neck cancer
14:20 Hayo Terband Interacties tussen perceptie en motoriek in spraakontwikkelingsstoornissen: neurocomputationele modellering van gestoorde ontwikkeling
14:40 Daan van de Velde Stemeigenschappen van Nederlandse kinderen met een cochleair implantaat
15:00 Nelleke Oostdijk, Henk van den Heuvel, Maaske Treurnie De Data Curatie Service van CLARIN-NL
Pauze 15:20 Met koffie en thee  
Sessie 4 15:40 Anne van Leeuwen, Hugo Quené, Jos van Berkum Glimlachen en fronsen tijdens spraakverstaan
16:00 Constantijn Kaland, Marie Postma Intrinsieke prosodie van klinkers
16:20 Sieb Nooteboom, Hugo Quené Parallellen tussen zelfbewaking bij het spreken en identificatie van spraaksegmenten door luisteraars
16:40 Holger Mitterer Een nieuw foneem voor het Nederlands?
Afsluiting & Borrel 17:00  
Programmaboekje: 
ALV: Agenda: 

Financiën

De contributie zal met ingang van 2013 verhoogd worden van 7 naar 10 euro per jaar.

Bestuurssamenstelling

  • Van het volgende bestuurslid is de termijn verlopen. Zij stelt zich herkiesbaar: Esther Janse (Radboud Universiteit Nijmegen, MPI).
  • Doordat Marc Swerts (Universiteit van Tilburg) zich terugtrekt uit het bestuur en Titia Benders van de Universiteit van Amsterdam naar de Radboud Universiteit is gegaan, wil het bestuur graag versterking van twee nieuwe leden.
  • Verkiesbaar stellen zich: Marie Postma-Nilsenova (Universiteit van Tilburg) en Mirjam de Jonge (Universiteit van Amsterdam).
  • Andere leden die zich voor het bestuur verkiesbaar willen stellen wordt verzocht dit voor aanvang van de vergadering kenbaar te maken bij de secretaris van de vereniging (titia.benders@let.ru.nl).

Sponsoring fonetisch-getinte bijeenkomsten

  • Ter vervanging van de themabijeenkomsten in de zomer, stelt het bestuur per jaar maximaal 500 euro beschikbaar ter ondersteuning van de organisatie van fonetisch-getinte bijeenkomsten. Leden van de vereniging kunnen bij het bestuur een verzoek indienen voor sponsoring.

 

Voorstellen voor agendapunten kunt u schriftelijk, of per e-mail, indienen bij de secretaris.

Voor kandidaatstelling voor het bestuur kunt u ook contact opnemen met de secretaris.

Voor informatie over kandidaatstelling en schriftelijk of bij volmacht stemmen voor de bestuursverkiezingen verwijzen wij u naar het Huishoudelijk Regelement (zie: http://www.fon.hum.uva.nl/FonetischeVereniging/Vereniging/Reglement.txt).