Dag van de Fonetiek 2023

Tijdstip: 
vrijdag 15 december 2023 - 9.30 uur
Locatie: 
Utrecht (Drift 21 - Sweelinckzaal)
Programmaboekje: 
ALV: Agenda: 

1. Opening
2. Mededelingen
3. Financiën
4. Bestuurssamenstelling & bestuurstermijnen
5. W.v.t.t.k.
6. Sluiting