Dag van de Fonetiek 2019

Tijdstip: 
vrijdag 13 december 2019
Locatie: 
UvA, Bushuis - VOC-zaal (Kloveniersburgwal 48, Amsterdam)

 

 

9:30

Inloop met koffie en thee

Opening

10:00

Welkom door de voorzitter

Keynote

10:05

Mirjam Broersma

Phonetic input under experimental control in “real” conversations: The ventriloquist paradigm

Pauze

10:45

Met koffie en thee

Sessie 1

11:00

Cesko Voeten

Does short-term phonetic accommodation lead to long-term sound change? Not directly

11:20

Nathalie Boonen, Hanne Kloots & Steven Gillis

Is de spontane spraak van kinderen met een cochleair implantaat even verstaanbaar als die van normaalhorende leeftijdsgenoten?

11:40

Naomi Miller, Jo Verhoeven, Luc Daems & Carlos Reyes-Aldasoro

Left-right asymmetry in tongue-palate contact during speech

ALV

12:00

Algemene Ledenvergadering

Lunch

12:15

Lunch op eigen gelegenheid

Sessie 2

14:00

Na Hu, Aoju Chen, Hugo Quené & Ted Sanders Prosody differs between objective and subjective causal relations in English

14:20

Tim Zee, Louis ten Bosch, Ingo Plag & Mirjam Ernestus Morphological effects on the acoustics of word-final /s/

14:40

Sieb Nooteboom & Hugo Quené

Testing a conflict-based theory of self-monitoring for speech errors

Posters + pauze

15:00

Met koffie en thee

 

 

  •  

Rasmus Puggaard

Regional variation in plosive realization in Danish
  •  

Chen Shen & Esther Janse

How consistently do speakers apply the Lombard speech clarification effect over time?
  •  

Meike de Boer & Willemijn Heeren

The role of position in native and non-native filled pause acoustics

  •  

Yueqiao Han, Thiago Castro Ferreira, Martijn Goudbeek, Maria Mos & Marc Swerts

Auditory and Visual Cues in the Production and Perception of Mandarin Tones

  •  

Sanne Ditewig

Self-interruptions and repetitions in spontaneous dialogues and their speaker-specificity

  •  

Jo Verhoeven, Naomi Miller, Luc Daems, Hanne Kloots & Carlos Reyes-Aldasoro

Trill Type and Articulatory Setting: an EPG study

Sessie 3

16:15

Rob van Son

Towards pseudonymized speech

16:35

Vincent J. van Heuven & Naeimeh Afshar

Perception of American English pure vowels by monolingual and bilingual Iranians

16:55

Hayo Terband & Tom Lentz

Perception-production relationships in weighting phonetic cues of vowel contrasts

Borrel

17:15

Borrel

Programmaboekje: 
ALV: Agenda: 

1. Opening
2. Mededelingen
3. Financiën: De balans over 2018 zal voor inzage beschikbaar zijn.
4. Bestuurssamenstelling
5. W.v.t.t.k.
6. Sluiting