Dag van de Fonetiek 2011

Tijdstip: 
Donderdag 15 december 2011
Locatie: 
Sweelinckzaal, Drift 21 te Utrecht
Ontvangst 09:00 Met koffie en thee
Opening 09:25  
KEYNOTE 10:00 Deniz Baskent Restoration of interrupted speech: What does it teach us for top-down speech repair in hearing impaired?
Sessie 1 10:40 Sieb Nooteboom, Hugo Quené Weter beten: Verwisselingen overheersen in segmentele versprekingen
Pauze 11:00 Met koffie en thee
Sessie 2 11:30 Nele Baudonck, Kristiane Van Lierde, Ingeborg Dhooge, Paul Corthals Een vergelijking tussen de klinkerproducties van CI kinderen, kinderen met hoorapparaten en normaal horende kinderen
11:50 Hugo Quené Glimlach met een glimlach
12:10 Titia Benders Een akoestische beschrijving van de hoekklinkers in baby-gerichte spraak in het Nederlands
ALV 12:30  
Lunch 12:45  
Sessie 3 14:00 Anja Schüppert, Charlotte Gooskens, Nanna H. Hilto, Vincent van Heuven De rol van spreektempo en reductie voor de verstaanbaarheid van het Deens in Scandinavië
14:20 Evelyn Bosma, Johanneke Caspers, Frida Kramm, Olga Kruming, Polona Reya Contextuele deaccentuering in het Nederlands als tweede taal: waar gaat dat accent naartoe?
14:40 Arthur Dirksen Tekst-naar-spraak voor het Fries
15:00 Janneke van de Loo, Guy De Pauw, Jort Gemmeke, Peter Karsmakers, Bert van den Broek, Walter Daelemans, Hugo Van hamme ALADIN: de ontwikkeling van zelflerende, spraakgestuurde bedieningsinterfaces voor mensen met een motorische beperking
Pauze 15:20 Met koffie en thee
Sessie 4 15:50 Thordis Neger Akoestische maten voor de automatische beoordeling van verstaanbaarheid in dysartrische spraak: een case study
16:10 Cecile Kuijpers, Louis ten Bosch, Renske Schilte Reading skills and challenged phoneme perception
16:30 Dicky Gilbers, Saskia van den Akker, Matthijs Hulleman, Jan Korterink, Menke Muller, Joke Weening, Marlon Wiekamp Fortitie en de Perceptie van een Buitenlands Accent
16:50 Esther Janse, Patti Adank Effect of training modality on foreign-accent adaptation in older adults
Afsluiting & Borrel 17:10  
Programmaboekje: 
ALV: Agenda: 

Balans 2010 en Begroting 2011

De balans 2010 en begroting 2011 zullen op de vergadering ter inzage klaarliggen.

Bestuurssamenstelling

Bert Schouten verlaat het bestuur per 15 december.

  • Van de volgende bestuursleden is de termijn verlopen. Zij stellen zich herkiesbaar: Hanne Kloots (Universiteit Antwerpen), Johanneke Caspers (Universiteit Leiden), Titia Benders (Universiteit van Amsterdam) en Willemijn Heeren (Universiteit Leiden).
  • Na het vertrek van twee bestuursleden vorig jaar en één bestuurslid dit jaar, wil het bestuur graag versterking van drie nieuwe leden. Verkiesbaar stellen zich: Charlotte Gooskens (Rijksuniversiteit Groningen), Hugo Quené (Universiteit Utrecht) en Marc Swerts (Tilburg University).
  • Andere leden die zich voor het bestuur verkiesbaar willen stellen wordt verzocht dit voor aanvang van de vergadering kenbaar te maken bij de secretaris van de vereniging (titia.benders@uva.nl).

Voorstel nieuwe verdeling van de bestuurstaken

Oproep voor indienen ideeëen voor themadagen

Naar aanleiding van de enquête over de toekomst van de NVFW, wil het bestuur de zomerbijeenkomsten in samenspraak met de leden invulling geven. Het bestuur vraagt daarom om voorstellen voor een workshop, cursusdag, of lezingenmiddag. Het bestuur streeft ernaar één voorstel samen met de indiener(s) uit te voeren.

Het bestuur hoopt dat de zomerbijeenkomsten op deze manier (meer) tegemoetkomen aan de interesses en behoeftes van de leden.

Tijdens de vergadering zal deze oproep toegelicht worden.

Voorstellen kunnen gedurende het hele jaar per e-mail ingediend worden bij de secretaris van de vereniging (titia.benders@uva.nl).