Dag van de Fonetiek 2018

Tijdstip: 
Vrijdag 21 december 2018
Locatie: 
VOC-zaal in het Bushuis van de UvA (Kloveniersburgwal 48)
 

9:30

Ontvangst met koffie en thee

Opening

10:00

Welkom door de voorzitter

Keynote

10:05

Tina Cambier-Langeveld

Speaker comparisons in the forensic context - Scientific evidence or subjective opinion?

Sessie 1

10:45

Gwen Brekelmans, Bronwen Evans & Elizabeth Wonnacott

Phonetic vowel training for Dutch children learning English: the effect of input variability

11.00

Suzanne van der Feest

Effects of speaking style and context on young listener’s word recognition

11:15

Arthur Dirksen

Spraaksynthese met kinderstemmen

Pauze

11.30

Met koffie en thee

Sessie 2

11:50

Sieb Nooteboom & Hugo Quené

Repairing segmental speech errors: The role of competing lexical items

12:05

Hayo Terband, Joe Rodd & Edwin Maas

Testing hypotheses about the underlying deficit of Apraxia of Speech (AOS) through computational neural modeling with the DIVA model

12:20

Naomi R. Miller, C. Reyes-Aldasoro, Luc Daems & Jo Verhoeven

Studying asymmetries in tongue-palate contact in speech

ALV

12:35

Algemene Ledenvergadering

Lunch

12:45

Lunch op eigen gelegenheid

Sessie 3

14:15

Nathalie Boonen, Hanne Kloots & Steven Gillis

Spraakkwaliteit van kinderen met een gehoorverlies in de oren van niet-moedertaalsprekers

14:30

Rob van Son

Vowel space as a tool to evaluate articulation problems

14:45

Lotte Eijk, Mirjam Ernestus & Herbert Schriefers

Exploring alignment in articulation rate

15:00

Cesko Voeten

Using random effects to investigate phonetic variation: a puzzling discrepancy between production and perception

Pauze

15:15

Met koffie en thee

Sessie 4

15:40

Karin Wanrooij

How Dutch high-school pupils cope with German reduced speech

15:55

Katherine Marcoux & Mirjam Ernestus

Pitch in native and non-native Lombard speech

16:10

Yuequiao Han, Martijn Goudbeek, Maria Mos & Marc Swerts

Mandarin tone identification by musicians and non-musicians: effects of modality and speaking style

16:25

Meike De Boer & Willemijn Heeren

De realisatie van gevulde pauzes in L1-Nederlands en L2-Engels

16:40

Borrel

ALV: Agenda: 
  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Financiën: De balans over 2017 zal voor inzage beschikbaar zijn.
  4. Bestuurssamenstelling
  • Mirjam de Jonge is voornemens het penningmeesterschap over te dragen.
  • Anne-France Pinget en Martijn Goudbeek stellen zich verkiesbaar als bestuurslid; Anne-France is bereid het penningmeesterschap op zich te nemen.
  • Andere leden die zich voor het bestuur verkiesbaar willen stellen wordt verzocht dit voor aanvang van de vergadering kenbaar te maken bij de secretaris van de vereniging (NVFW@rug.nl).
  1. W.v.t.t.k.
  2. Sluiting