Privacy

De Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen (https://www.nvfw.org) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Type persoonsgegevens

Als u lid bent van de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen (NVFW), verwerken we uw persoonsgegevens. Concreet beschikt de NVFW over de volgende gegevens van haar leden:

  • Voor- en achternaam
  • Affiliatie (universiteit, onderzoeksinstituut, bedrijf)
  • Adresgegevens (werk of privé – naar keuze)
  • Telefoonnummer (facultatief)
  • E-mailadres

Doel

De NVFW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • informeren van haar leden over haar eigen activiteiten (= hoofddoel)
  • innen van de contributie
  • signaleren van relevante wetenschappelijke activiteiten of vacatures in het domein van de fonetiek op verzoek van derden

Bewaartermijn

De NVFW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Concreet: persoonsgegevens van leden die meer dan vijf jaar geen contributie betaald hebben, worden niet langer bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

De NVFW deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

De NVFW gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

De NVFW neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking van gegevens.

Inzage, aanpassing of verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de NVFW. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar NVFW@rug.nl. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. De NVFW wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoonsgegevens

De NVFW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met NVFW@rug.nl.