Sponsoring van fonetisch-getinte bijeenkomsten

De Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen stelt een bescheiden subsidie beschikbaar voor (bijdrage aan) de organisatie van bijeenkomsten op het gebied van de fonetiek.

Wat kunt u aanvragen?
De jaarlijks beschikbare subsidie bestaat in principe uit een bedrag van maximaal 500 euro ter ondersteuning van de organisatie van een wetenschappelijk bijeenkomst (vb. cursus, workshop, demonstratie, conferentie) op het gebied van de spraak en/of spraaktechnologie die relevant is voor leden van de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen (NVFW).

Voor wie?
Leden van de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen kunnen een aanvraag tot subsidie indienen.

Hoe kunt u subsidie aanvragen?
U kunt doorlopend subsidieaanvragen indienen, en aanvragen worden in behandeling genomen zolang het jaarbudget dat toelaat. U kunt uw aanvraag indienen door middel van het opsturen van een document van maximaal 2 A4 aan de secretaris van de vereniging (NVFW@rug.nl). Minimaal moet uw aanvraag de onderstaande informatie bevatten:

 • Details van de indiener(s), waaronder: naam, organiserende instantie, postadres, postcode en plaats, telefoon, e-mailadres
 • Naam, datum en plaats van de bijeenkomst
 • Beschrijving van de bijeenkomst
 • Beschrijving van de doelgroep en relevantie voor de NVFW-leden
 • Begroting en bestemming voor de beoogde NVFW-subsidie

Procedure

 • Uw aanvraag wordt binnen een maand na indienen beoordeeld door het bestuur van de vereniging.
 • Het bestuur van de vereniging toetst (i) de relevantie van de bijeenkomst voor haar leden en (ii) de toegevoegde waarde van de financiële bijdrage aan de bijeenkomst.
 • Het bestuur houdt zich het recht voor om niet het volledige aangevraagde bedrag toe te kennen.
 • Na toekenning wordt de bijeenkomst (mede) aangekondigd via de ledenlijst van de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen.
 • Na toekenning wordt de sponsoring vermeld op de aankondigingen voor de bijeenkomst.
 • Betaling vindt achteraf plaats na het overleggen van een kort verslag van de bijeenkomst, een financieel verslag en originele rekeningen.