Dag van de Fonetiek 2016

Tijdstip: 
Woensdag 14 december 2016
Locatie: 
Sweelinckzaal Drift 21 te Utrecht
Ontvangst 10:00 10:25 Met koffie en thee
Opening 10:25 10:30 Esther Janse
KEYNOTE 10:30 11:15 Mirjam Ernestus KEYNOTE: How acoustic reduction affects non-native speech processing
Pauze 11:15 11:30 Met koffie en thee
Sessie 1 11:30 11:50 Maartje de Klerk, Elise de Bree, Annemarie Kerkhoff, Frank Wijnen Infants Show a U-Shaped Pattern in Non-Native Vowel Discrimination
11:50 12:10 Arum Perwitasari Velocity Profiles of Speech Perception between Native English Speakers and Javanese and Sundanese- English Learners: A Hand Movement Study
12:10 12:30 Hayo Terband, Lydia Bax, Peter Hart, Manou van Montfort, Sapna Sehgal, Laura Smorenburg, Fleur Versteeg, Tom Lentz Articulatory control parameters of phonological contrasts: the case of cue-weighting for Dutch /ɑ/ - /a/
ALV 12:30 12:40  
Lunchpauze 12:40 14:00 Op eigen gelegenheid
Sessie 2 14:00 14:20 Jolien Faes Speech production and speech production accuracy in children with cochlear implants and their normally hearing peers
14:20 14:40 Nathalie Boonen Zijn kinderen met een gehoorverlies herkenbaar?
14:40 15:00 Hayo Terband, Lydia Bax Kinderen met spraakontwikkelingsdyspraxie (sod) laten geen hyper-articulatie zien
15:00 15:20 Sieb G. Nooteboom, Hugo Quené Self-monitoring for speech errors: Two-stage detection and repair with and without auditory feedback
Pauze 15:20 15:45 Met koffie en thee  
Sessie 3 15:45 16:05 Annelot Vaatstra, Remco Knooihuizen, Wander Lowie Transfer van preaspiratie in T2 Engels bij moedertaalsprekers van het Faeröers
16:05 16:25 Anne-France Pinget The onset voicing effect: evidence from Dutch labiodental fricatives
16:25 16:45 Cecilia Odé Melodie in de traditionele vertelkunst en zang van de Toendra Joekagieren
Borrel 16:45 18:00  
Programmaboekje: 
ALV: Agenda: 
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Financiën: De balans over 2015 zal voor inzage beschikbaar zijn.
 4. Bestuurssamenstelling
  • Van de volgende bestuursleden verlopen de termijnen in december 2016: Esther Janse, Mirjam de Jonge, Lieke van Maastricht.
  • Van hen stellen de volgende bestuursleden zich herkiesbaar: Esther Janse, Mirjam de Jonge, Lieke van Maastricht.
  • Andere leden die zich voor het bestuur verkiesbaar willen stellen worden verzocht dit voor aanvang van de vergadering kenbaar te maken bij de secretaris van de vereniging (NVFW@rug.nl).
 5. W.v.t.t.k.
 6. Sluiting