De Data Curatie Service van CLARIN-NL

TitleDe Data Curatie Service van CLARIN-NL
Publication TypePresentation
Year of Publication2012
Conference NameDag van de Fonetiek 2012
AuthorsOostdijk, Nelleke, Henk van den Heuvel, and Maaske Treurnie
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

De data curatie service (DCS) is een project van CLARIN-NL. Binnen CLARIN worden er nieuwe dataverzamelingen gecre\"eerd, maar er zijn ook oude verzamelingen van onderzoeksdata die wat opknapwerk verdienen. Dit noemen we datacuratie en hier houdt de DCS zich mee bezig.
Bij het Centre for Language and Speech Technology (CLST) van de Radboud Universiteit wordt vanaf oktober 2011 gewerkt aan de data curatie service. De DCS wil een brug vormen tussen onderzoekers met interessant onderzoeksmateriaal en de CLARIN-NL datacentra. Hierbij werken we waar mogelijk samen met onderzoekers en experts. Ongetwijfeld verkeren er onder de leden van de NFVW en onder de bezoekers van deze dag onderzoekers die hier direct belang bij hebben.
In onze bijdrage gaan we in op de achtergrond en doelstellingen van de DCS en onze werkwijze. Tevens laten we voorbeelden zien van uitgevoerde en lopende datacuraties.