ASH en dialectafstanden

TitleASH en dialectafstanden
Publication TypePresentation
Year of Publication1999
Conference NameDag van de Fonetiek 1999
AuthorsBosch, Louis ten
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

De huidige commerciele spraakherkenningssystemen komen tot een herkenning van 80 tot 95 procent voor dicteertoepassingen na een spreker-adaptatiefase op ruwweg 10-20 minuten spraak van een testspreker. Deze sprekeradaptatie kleurt het spreker-onafhankelijke akoestisch model bij op basis van de spraakkarakteristieken van de testspreker. In het algemeen wordt het testresultaat voor die spreker aanzienlijk verbeterd, zoals bijvoorbeeld in het geval dat die spreker een accent heeft of dialectisch spreekt.

In dit praatje passeren de volgende punten de revue:

(a) het verschil in herkenning voor en na adaptatie

(b) de 'akoestische' afstand tussen twee dialecten

(c) fonologische observaties van Nerbonne en Heeringa voor dialect-afstanden.

De meeste data zullen gebaseerd zijn op het Nederlands.