De 'scherpe' /z/ en forensische relevantie van segmentele variatie

TitleDe 'scherpe' /z/ en forensische relevantie van segmentele variatie
Publication TypePresentation
Year of Publication2010
Conference NameDag van de Fonetiek 2010
Authorsvan der Vloed, David
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

De 'scherpe' /z/ is een variant van de /z/ die geassocieerd wordt met etnolectische spraak en geldt als een van de stereotypes van spraak van jonge allochtonen. De variant is bijvoorbeeld opgemerkt door Dorleijn & Nortier in Turks- en Marokkaans-Nederlands in N. van der Sijs, Wereldnederlands. Oude en jonge variëteiten van het Nederlands (2005). Deze /z/ is onderzocht in het corpus van het 'Roots of Ethnolectsproject', een samenwerkingsverband tussen het Meertens Instituut en de Radboud Universiteit Nijmegen. Dat corpus bestaat onder andere uit spraak van Amsterdamse en Nijmeegse 20-jarigen met Marokkaanse, Turkse of autochtoon Nederlandse achtergrond. Van 18 proefpersonen zijn 20 /z/'en geselecteerd en gescoord naar perceptieve scherpte van de /z/. Vervolgens is in deze tokens op verschillende akoestische variabelen gemeten, hetgeen een profiel opleverde van wat een scherpe /z/ een scherpe /z/ maakt. In deze presentatie wordt verder ingegaan op hoe forensische toepassing van fonetiek werkt en hoe het type onderzoek zoals boven beschreven relevant kan zijn.