Een computationeel model voor taalverwerving - Woorddetectie op basis van multimodale input

TitleEen computationeel model voor taalverwerving - Woorddetectie op basis van multimodale input
Publication TypePresentation
Year of Publication2007
Conference NameDag van de Fonetiek 2007
AuthorsBosch, Louis ten, Lou Boves, and Hugo Van hamme
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

Taalverwerving bij baby's en jonge kinderen is een interessant proces, want baby's beginnen zonder woordenschat en in gesproken taal zijn woordgrenzen als zodanig niet hoorbaar. Toch zijn baby's en jonge kinderen heel goed in staat auditieve (multimodale) stimuli te gebruiken om woorden en betekenissen te leren die hen in staat stellen met de omgeving te kunnen communiceren. In deze presentatie laten we een rekenmodel zien dat dit woordleerproces simuleert. Het leerdermodel is in staat zonder voorafgaand gedefinieerd lexicon woorden (en woordachtige eenheden) te leren uit 'ruwe' multimodale stimuli die in een dialoog worden aangeboden door de 'verzorger'.

Het leerder-model bestaat uit 4 ingrediënten: een waarnemingsmodule ('zintuig'), een geheugen, een drijfveer om te leren, en een module die de communicatie met de 'verzorger' regelt.

In de presentatie bespreken we de resultaten van de leerder als functie van een aantal parameters (zoals hoeveelheid trainingstokens, sprekerafhankelijkheid, leren versus vergeten), voor drie talen (Nederlands, Fins en Zweeds). Resultaten worden gerelateerd aan wat bekend is uit de taalverwervingsliteratuur.