Een dynamisch perspectief op de ontwikkeling van T2-fonologie: productie en perceptie (afgelast)

TitleEen dynamisch perspectief op de ontwikkeling van T2-fonologie: productie en perceptie (afgelast)
Publication TypePresentation
Year of Publication2010
Conference NameDag van de Fonetiek 2010
AuthorsLowie, Wander
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

Een van de belangrijkste vragen op het gebied van de verwerving van een T2-klanksysteem is of de moeilijkheid van uitspraakproductie kan worden verklaard vanuit de perceptie. Veel onderzoek op dit gebied (bijvoorbeeld Flege, 1995; Wode, 1994) zoekt de verklaring van productieproblemen in (categorische) perceptie. Als er een volgorde effect zou zijn, waarbij productie volgt op perceptie, zou zich dit ook moeten manifesteren in longitudinaal onderzoek. In deze lezing zal ik verslag doen van een kleinschalig longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van het T2-klanksysteem door Nederlandse leerders van het Engels. Het onderzoek concentreert zich op het VOT-continuüm van /p/ en /b/, variërend van “prevoicing” in Nederlandse stemhebbende plosief /b/ tot aspiratie in de Engelse stemloze variant /p/. Uit de resultaten van dit onderzoek lijkt naar voren te komen dat perceptie en productie elkaar niet op een eenduidige manier opvolgen, maar een patroon van precursor-interactie vertoont, die onder meer afhankelijk is van leeftijdgerelateerde factoren.

  • Flege, J. E. (1995). Second language speech learning. theory, findings and problems. In W. Strange (Ed.), Speech perception and linguistic experience (pp. 233-277). Timonium, MD: York Press.
  • Wode, H. (1994). Nature, nurture, and age in second language acquisition: The case of speech perception. SSLA, 16, 325-345.