Effect van luistertype op de perceptie en productie van spraak

TitleEffect van luistertype op de perceptie en productie van spraak
Publication TypePresentation
Year of Publication2010
Conference NameDag van de Fonetiek 2010
AuthorsNilsenová, Marie
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

Aangetoond in psychoakoestische en neurologische onderzoeken is dat voor verschillende luisteraars, verschillende aspecten van een signaal dominanter overgebracht worden. Sommige luisteraars zijn gevoeliger voor informatie die gecodeerd is in fundamentele frequentie, anderen voor de algemene spectrale informatie. Effecten van luistertype zijn al eerder aangetoond voor perceptie van muziek en emoties. De resultaten van ons huidige experimentele onderzoek laten zien dat luisteraars (N=46, 20 mannen, allemaal moedertaalsprekes van het Nederlands) ook verschillen in de perceptie van de lengte van klanken /i/-/i:/, afhankelijk van de spectrale eigenschappen van de klinker in een perceptietaak met 36 varianten van de klinker (combinaties van F1(Hz)={357,326,295,265,236,207} en lengte(ms)={94.6,112,128,145,152,179}). Er is geen effect gevonden op productie van spraak.