Forensische sprekerherkenning: The True Story

TitleForensische sprekerherkenning: The True Story
Publication TypePresentation
Year of Publication2002
Conference NameDag van de Fonetiek 2002
AuthorsCambier-Langeveld, Tina, and Jos Vermeulen
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) te Rijswijk verricht op jaarbasis ongeveer 80 onderzoeken op het gebied van spraak. Het merendeel van deze onderzoeken betreft vergelijkend spraakonderzoek, waarbij het gaat om de vraag of spraakfragmenten van een onbekende spreker (het betwiste materiaal) al dan niet geproduceerd zijn door een bekende spreker (de verdachte). Het betwiste materiaal is meestal afkomstig van door de politie getapte telefoongesprekken.

In de schrijvende pers, in films en tv-series en ?wellicht dientengevolge? ook in fonetische kringen worden nogal eens voorstellingen van forensische sprekerherkenning gegeven die niet stroken met het onderzoek zoals dat aan het NFI uitgevoerd wordt. In deze presentatie zal daarom gepoogd worden een accuraat beeld te geven van het werk van de forensische spraakonderzoekers werkzaam bij het NFI en van de manier waarop de bevindingen gerapporteerd worden aan de opdrachtgever.