Noord-Russische vraagintonatie: Een brede hoed voor brede focus?

TitleNoord-Russische vraagintonatie: Een brede hoed voor brede focus?
Publication TypePresentation
Year of Publication2006
Conference NameDag van de Fonetiek 2006
AuthorsPost, Margje
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

Hoewel de Russische dialecten in verhouding weinig van elkaar verschillen, is de onderlinge variatie op het gebied van de prosodie aanmerkelijk. Een opvallend intonationeel verschil tussen het Standaard-Russisch en het Noord-Russische dialect van Varzoega, een dorpje aan de Witte Zee is een "brede hoed"-patroon in ja/nee-vragen in het dialect. Waar in het Standaard-Russisch de toonhoogte onmiddellijk na de geaccentueerde lettergreep aan een sterke daling begint - LH*L volgens Odé's ToRI (Transcription of Russian Intonation) - kent dit dialect, naast ditzelfde patroon, de mogelijkheid om de daling pas te beginnen na de beklemtoonde syllabe van het laatste woord van de uiting. De eerste analyses doen vermoeden dat dit onderscheid in het dialect bepaald wordt door een verschil in focusdomein. Dit zou betekenen dat sprekers van dit dialect, in tegenstelling tot sprekers van het Standaard-Russisch, in vraagzinnen eenduidig het verschil aan kunnen geven tussen brede en nauwe focus.