Prominentie van onbeklemtoonde lettergrepen in Noord-Russische dialecten

TitleProminentie van onbeklemtoonde lettergrepen in Noord-Russische dialecten
Publication TypePresentation
Year of Publication2007
Conference NameDag van de Fonetiek 2007
AuthorsPost, Margje
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

In Noord-Russische dialecten wordt de eerste lettergreep van prosodische woorden vaak zo prominent uitgesproken dat het moeilijk is om te horen waar de klemtoon ligt. De prominentie lijkt vooral veroorzaakt te worden door de toonhoogtebeweging, maar mogelijk spelen relatieve lengte en luidheid toch een grotere rol

Dit verschijnsel is mogelijk een gevolg van taalcontact met de omringende Fins-Oegrische talen met vaste klemtoon op de eerste lettergreep, zoals Samisch en Karelisch. In tegenstelling tot deze talen hebben de Noord-Russische dialecten geen obligatorisch beginaccent, maar wordt het accent alleen gesignaleerd bij een specifieke prosodische structuur van de uiting, wat laat zien dat de klemtoon in de betreffende woorden niet verschoven is naar de eerste lettergreep.

Frequente nadruk van de eerste lettergreep komt ook voor in het Russisch van de Samen en Komi uit hetzelfde gebied, maar deze lijkt een lichtelijk andere vorm te hebben.