Temporele structuur bij normaal en snel spreektempo

TitleTemporele structuur bij normaal en snel spreektempo
Publication TypePresentation
Year of Publication1999
Conference NameDag van de Fonetiek 1999
AuthorsJanse, Esther
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

Eén van de redenen voor de slechte verstaanbaarheid van versnelde spraak zou kunnen zijn dat de timing van lineair versnelde spraak afwijkt van de timing van snel uitgesproken spraak.

Bij dit onderzoek stonden de volgende vragen centraal: *Hoe verandert de duur van beklemtoonde en onbeklemtoonde klinkers bij hoger spreektempo? *Welke rol speelt zinsaccent hierbij?

In het Engels blijken beklemtoonde klinkers relatief minder verkort te worden bij hoger spreektempo dan onbeklemtoonde klinkers (van Santen 1994). In dit experiment werd onderzocht of dit voor het Nederlands ook geldt. De resultaten lieten zien dat de duurratioís beklemtoonde/onbeklemtoonde klinker aanzienlijk groter werden als gevolg van sneller spreektempo. Het effect van zinsaccent op de klinkerduren wordt kleiner bij hoger spreektempo.

Hieruit blijkt dat de temporele structuur bij sneller spreektempo inderdaad sterk afwijkt van die bij normaal tempo.