Voorspellers van 'audiovisual benefit' voor het perceptief scheiden van stemmen bij oudere luisteraars

TitleVoorspellers van 'audiovisual benefit' voor het perceptief scheiden van stemmen bij oudere luisteraars
Publication TypePresentation
Year of Publication2008
Conference NameDag van de Fonetiek 2008
AuthorsJanse, Esther, and Alexandra Jesse
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

Oudere luisteraars hebben over het algemeen meer moeite om de spraak van een bepaalde spreker gescheiden te houden van een of meerdere concurrerende sprekers op de achtergrond. In deze studie onderzoeken we hoeveel baat iemand heeft bij het zien van het gezicht van de doelspreker bovenop het alleen horen van een mix van twee concurrerende stemmen. Veertig oudere luisteraars (65-plussers), varierend in mate van gehoorverlies, deden mee aan deze foneemdetectiestudie. Daarnaast werden een aantal achtergrondtesten bij hen afgenomen: gehoorverlies, lipleesscore, informatieverwerkingssnelheid, executief functioneren (planning en organisatie), en selectieve aandacht. We onderzochten welke van deze achtergrondmaten correleerden met gemiddelde foneemdetectiescore en met de mate van 'audiovisual benefit'. De resultaten zullen besproken worden.