Modaliteit in spontane en geacteerde spraak

TitleModaliteit in spontane en geacteerde spraak
Publication TypePresentation
Year of Publication2008
Conference NameDag van de Fonetiek 2008
AuthorsFonologie, Deelnemers M. A. -onderzo
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

Frequentieanalyses van spraakfragmenten laten vaak één piek zien. In emotionele spraak daarentegen zijn soms meerdere pieken te vinden (modaliteit). Schreuder, van Eerten & Gilbers (2006) hebben een pilotstudie gedaan naar modaliteit in voorgelezen, emotionele spraak. Zij vinden in sombere passages mineurmodaliteit (3 semitonen afstand tussen de pieken) en in vrolijke majeurmodaliteit (4 semitonen afstand).

In ons vervolgonderzoek is behalve geacteerde emotionele spraak (Bert & Ernie, soapseries, motherese) ook spontane spraak (winnaars en verliezers in sportinterviews) onderzocht op modaliteit. De uitkomst is dat modaliteit frequent in geacteerde spraak voorkomt maar nauwelijks in spontane spraak. Mineur en majeur vinden we alleen duidelijk in overacting. In motherese vinden we wel veel modaliteit, maar niet altijd de verwachte majeurmodaliteit.

Volgens Boersma (2007) “beschrijven” cue constraints ideaalpatronen voor de productie en perceptie van spraak. De resultaten van het hier gepresenteerde onderzoek geven aan dat in spontane spraak cue constraints minder sterk opereren dan in geacteerde spraak.

  • Boersma, Paul (2007), Cue constraints and their interactions in phonological perception and production. ROA 944
  • Schreuder, Maartje, Laura van Eerten & Dicky Gilbers (2006), Mineur en Majeur in Emotionele Spraak, in: Tabu 35, 1/2, p. 1-14