Perceptie van onvolledig spraaksignaal

TitlePerceptie van onvolledig spraaksignaal
Publication TypePresentation
Year of Publication2008
Conference NameDag van de Fonetiek 2008
AuthorsValkenier, Bea, and Dicky Gilbers
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

Ito et al (2001) betogen dat de perceptie van /i,e,a,o,u/ niet alleen berust op de eerste twee formanten in het akoestisch signaal. Ook bij onderdrukking van een van deze formanten worden de vocalen goed geïdentificeerd.

In een vervolgexperiment hebben we 12 participanten 4 voorvocalen aangeboden, niet alleen de primaire kardinale vocalen /i,e/ maar ook de secundaire kardinale vocalen /y,2/. De participanten kregen alle vocalen zowel met als zonder tweede formant aangeboden. Wij concluderen evenals Ito et al (2001) dat primaire kardinale vocalen in beide condities goed worden waargenomen. Onvolledig gespecificeerde secundaire kardinale vocalen worden echter significant vaker als hun primaire kardinale tegenhanger waargenomen.

Wat zijn de perceptieve en/of cognitieve strategieën van de luisteraar die dit verschil in perceptie verklaren? Wij zullen betogen dat de luisteraar prototypes van klanken heeft opgeslagen en dat deze ideaalpatronen de perceptie beïnvloeden.

  • Ito, M., J. Tsuchida & M. Yano (2001) On the effectiveness of whole spectral shape for vowel perception. J.Acoust. Soc. Am. 110 (2).