Transcriptie van Russische Intonatie ToRI, een interactieve module op het Internet

TitleTranscriptie van Russische Intonatie ToRI, een interactieve module op het Internet
Publication TypePresentation
Year of Publication2008
Conference NameDag van de Fonetiek 2008
AuthorsOdé, Cecilia
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

In een audiovisuele demonstratie zal ik een nieuw systeem presenteren voor het transcriberen van Russische intonatie: ToRI, gratis beschikbaar op het Internet. ToRI maakt gebruik van éénduidige symbolen voor de transcriptie van toonhoogteaccenten, verbindende toonhoogtebewegingen en grenzen van uitingen gemarkeerd door toonhoogte. De beschrijving van alle toonhoogteverschijnselen in ToRI is gebaseerd op de resultaten van perceptie experimenten met moedertaalsprekers van het Russisch. Het systeem geeft ook de fonetische correlaten voor de realisatie van toonhoogteaccenten. In ToRI worden de toonhoogteaccenten gepresenteerd met audiovisuele voorbeelden en oefeningen voor het leren herkennen van toonhoogteaccenten en grensmarkeringen. In de voorbeelden en oefeningen worden ook de communicatieve functies van de accenten gegeven. Een alfabetische woordenlijst verklaart de in het systeem gebruikte terminologie. Het systeem is zodanig opgezet dat het als leermodule voor linguisten en vergevorderde studenten kan worden gebruikt, individueel of in een klassituatie.