FUSS - Unit-selectie met een (relatief) klein corpus

TitleFUSS - Unit-selectie met een (relatief) klein corpus
Publication TypePresentation
Year of Publication2007
Conference NameDag van de Fonetiek 2007
AuthorsDirksen, Arthur
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

FUSS is een nieuwe unit-selectie synthesizer, die deel uitmaakt van een poging om met eenvoudige middelen, en zo veel mogelijk geautomatiseerd, opnames te maken van een spreker, en die om te zetten in een stem-voor-spraaksynthese.

In mijn bijdrage zal ik aandacht besteden aan de volgende onderwerpen: constructie van het corpus, opnameprocedure, automatische labeling, de architectuur van de synthesizer en de integratie in de tekst-naar-spraaksoftware van Fluency.

De eerste stem die voor FUSS gemaakt is, wordt gedemonstreerd in twee versies: zowel vóór als ná handmatige correctie van de automatische labeling.

Presentation: