De oplijning van het begin van de eindstijging in Nederlandse "falling-rising" intonatiecontouren

TitleDe oplijning van het begin van de eindstijging in Nederlandse "falling-rising" intonatiecontouren
Publication TypePresentation
Year of Publication2007
Conference NameDag van de Fonetiek 2007
Authorsvan de Ven, Marco, and Carlos Gussenhoven
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

In hoeverre wordt de oplijning van het begin van de intonationele eindstijging beïnvloed door beklemtoonde lettergrepen in postnucleaire woorden of door Second Occurrence Focus (SOF)? Om deze vragen te beantwoorden is een corpus met Nederlandse "falling-rising" intonatiecontouren met een vroeg nucleair accent opgenomen met negen sprekers. De resultaten laten zien dat noch een postnucleaire beklemtoonde lettergreep, noch SOF de positie van het begin van de eindstijging beïnvloedt; dit punt heeft een vaste afstand tot het zinseinde. Dit suggereert dat de positie van postnucleaire tonen kan worden bepaald door (1) fonologische associatie met een postnucleaire beklemtoonde lettergreep, zoals elders aangetoond voor het Atheens-Grieks en het Roermonds, of (2) oplijning met het zinseinde of andere tonen, en dat een graduele aantrekkingskracht door klemtoon niet voorkomt.

Presentation: