Van arm tot zwerven- Sjwa-insertie in het Standaardnederlands van Vlamingen en Nederlanders

TitleVan arm tot zwerven- Sjwa-insertie in het Standaardnederlands van Vlamingen en Nederlanders
Publication TypePresentation
Year of Publication2007
Conference NameDag van de Fonetiek 2007
AuthorsKloots, Hanne
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

In deze bijdrage bestuderen we sjwa-insertie in het spontaan gesproken Standaardnederlands van 80 Vlaamse en 80 Nederlandse leraren Nederlands. Bij de samenstelling van de steekproef werd rekening gehouden met de variabelen leeftijd, sekse en regio. Er wordt gefocust op woorden van het type arm en zwerven, d.w.z. woorden waarin de (enige) volle klinker gevolgd wordt door een consonantencluster met /r/ als eerste element en een niet-homorganische medeklinker als tweede element. Voor elk woord is nagegaan of in het consonantencluster een sjwa werd ingelast, bv. arm > arrem, zwerven > zwerreven. Sjwa-insertie bleek vaker voor te komen in Vlaanderen dan in Nederland. Bij de generatie geboren voor 1955 is het verschijnsel iets prominenter aanwezig dan bij de generatie geboren na 1960, zeker in Nederland. Ten slotte bleken er ook opvallende verschillen te bestaan tussen de respectieve regio's. De tendens om sjwa's in te voegen is het sterkst in de regio Antwerpen/Vlaams-Brabant.