Iets over rhythme en timing in NL en GB

TitleIets over rhythme en timing in NL en GB
Publication TypePresentation
Year of Publication2006
Conference NameDag van de Fonetiek 2006
Authorsvan Buuren, Lucas
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

Mijn definitie van rhythme luidt: het ‘rappen’, binnen een psychologisch/neurologisch praesens van ± 2-5 seconden, van motorische eenheden (h.l. syllabes) in (hierarchieën van) MOON, TROchee, jamBOS, (+)DACtylus, (+)amPHIbrach(+) en anaPEST(+).

(De + eveneens zwakke syllabe aanduidend, komt dit neer op 11 mogelijke ‘voeten’. ‘RAPpen’ = groeperen in overeenstemming met een Rhythmisch Alternatie Principe inhoudende: niet meer dan 2 zwakkeren tussen Sterkeren en niet meer dan 1 aan begin en eind van locutie).

Deze theorie laat zich voor GB illustreren in (1), voor NL in (2): zelfde scandering (maar andere timing).

(1) the secretary for education was at the front door, not in the living-room.

(2) het vreselijkste gesodemieter was met de m.e., niet met de kleuterjuf.

Vervolgens de vraag hoe de beschrijving voor GB/NL te voltooien.

Eerdere pogingen tot beantwoording van deze vraag o.m. in hfdst. 8 van mijn Indispensable Foundation (1990), afscheidscollege (2000), artikelen in Festschrift Barentsen (ed. Honselaar e.a.) (2003) en Lacus Forum (2004/5/6).