Over het perceptieve belang van prosodie bij oude en jonge luisteraars

TitleOver het perceptieve belang van prosodie bij oude en jonge luisteraars
Publication TypePresentation
Year of Publication2006
Conference NameDag van de Fonetiek 2006
AuthorsQuené, Hugo
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

In een eerdere bijdrage (Dag van de Fonetiek 2003) heb ik laten zien dat een regelmatige 'timing' van woorden in een woordenlijst leidt tot snellere reactietijden in een foneem-detectie-taak. Temporele regelmaat maakt blijkbaar dat luisteraars de gesproken woorden sneller kunnen herkennen. Dat eerdere onderzoek was uitgevoerd met jong-volwassen luisteraars. We voorspellen dat het perceptieve belang van (temporele) prosodie voor oudere luisteraars nog groter is dan voor jongeren, ter compensatie van auditieve en cognitieve handicaps bij eerstgenoemden. Een herhaling van een eerder experiment, nu met oudere luisteraars, toont wisselende resultaten. Temporele regelmaat heeft alleen effect bij jambische woorden, en niet bij trocheeën. Oudere luisteraars lijken dus meer gevoelig voor de metrische structuur van het doelwoord zelf, dan voor de al dan niet regelmatige timing van de woorden in een lijst.