Automatische emotie-detectie in spraak in het project MultimediaN: Multi-Modal Interaction

TitleAutomatische emotie-detectie in spraak in het project MultimediaN: Multi-Modal Interaction
Publication TypePresentation
Year of Publication2006
Conference NameDag van de Fonetiek 2006
AuthorsTruong, Khiet
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

Binnen het project MultimediaN Multi-Modal Interaction doen we o.a. onderzoek naar het automatisch detecteren van emotie in spraak. De laatste jaren wordt er steeds meer gewerkt aan het automatisch detecteren van emotie in spraak, ofwel gezicht, ofwel gebaren en daarbij komt men vaak dezelfde knelpunten tegen. Dit is een van de redenen waarom wij zijn begonnen met het detecteren van gelach. In deze presentatie zal ik iets meer vertellen over de moeilijkheden die gepaard gaan met dit soort emotie onderzoek; hoe komen we aan spontane emotionele spraak data, hoe gaan we emotie annoteren etc. Verder is het van belang dat de classificatie/detectie experimenten goed opgezet worden (classificatie vs. detectie) en dat de ontwikkelde emotie detectoren ook goed geëvalueerd kunnen worden. Ook zal ik ingaan op een aantal emotie detectie experimenten die we hebben uitgevoerd op een database en wat we van plan zijn om te gaan doen binnen het project.