NeXTeNS: een nieuw open source tekst-naar-spraak systeem voor het Nederlands

TitleNeXTeNS: een nieuw open source tekst-naar-spraak systeem voor het Nederlands
Publication TypePresentation
Year of Publication2003
Conference NameDag van de Fonetiek 2003
AuthorsMarsi, Erwin, and Joop Kerkhoff
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

NeXTeNS staat voor 'Nederlandse Extensie voor Tekst naar Spraak', en is een project dat tot doel heeft om een modern tekst-naar-spraak systeem te ontwikkelen voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden. Het systeem draait onder verschillende besturingssystemen (MS WIndows en Linux), de programmacode is vrij beschikbaar (open source), en het is gratis te verkrijgen en te gebruiken. Eerst beargumenteren we waarom er behoefte is zo'n nieuw systeem. Vervolgens presenteren we in het kort de doelstellingen, de deelnemers, de ontwikkelingsstrategie (nl. zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande voorzieningen en programma's), en de architectuur. In de rest van dit praatje zullen we de nadruk leggen op het praktische perspectief: wat kunnen gebruikers met NeXTeNS doen? Tevens zullen we de grafische gebruikersinterface bespreken. Ter afsluiting zullen we een aantal voorbeelden van synthetische spraak laten horen.