Automatische fonetische transcripties: Wat is al mogelijk?

TitleAutomatische fonetische transcripties: Wat is al mogelijk?
Publication TypePresentation
Year of Publication2003
Conference NameDag van de Fonetiek 2003
AuthorsStrik, Helmer
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

Fonetische transcripties zijn nodig voor vele applicaties. Het is bekend dat manuele fonetische transcripties nadelen hebben, onder andere omdat het maken ervan tijdrovend en duur is. Een mogelijk alternatief zijn automatische fonetische transcripties. Maar, in hoeverre is dat nu al mogelijk? Deze vraag krijgen we de laatste tijd steeds vaker te horen. In deze presentatie zal ik proberen een antwoord te geven op deze vraag door een overzicht te presenteren van onderzoek dat al uitgevoerd is en lopend onderzoek. het CGN aanwezig zijn: van voorgelezen spraak over spontane conversaties tot telefoonspraak.