Luistervaardigheid in een tweede taal: verstaan of begrijpen?

TitleLuistervaardigheid in een tweede taal: verstaan of begrijpen?
Publication TypePresentation
Year of Publication2003
Conference NameAfgeronde Projecten
AuthorsPoelmans, Petra
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationLeiden, The Netherlands
Abstract

Een van de voorwaarden om succesvol te kunnen luisteren in een tweede taal is het kunnen begrijpen wat er gezegd wordt. Om dit begrip te bereiken is het noodzakelijk dat de (meeste) woorden die gezegd worden correct worden herkend. In het talenonderwijs wordt met name aandacht besteed aan het begrijpen van de boodschap, terwijl aan het woordelijk verstaan niet al te veel aandacht geschonken wordt. Resultaten op het luisteronderdeel van examens als het Staatsexamen NT2 laten zien dat deze stiefmoederlijk behandeling van versta-vaardigheid niet terecht is. Veel studenten zakken voor het luisteronderdeel terwijl ze wel slagen voor de andere onderdelen. In het, inmiddels afgeronde, promotieonderzoek dat gepresenteerd zal worden, werd een luistertraining ontwikkeld die volledig gericht was op het (woordelijk) verstaan van de spraak zonder gericht aandacht te schenken aan het begrijpen ervan.

Het hoofdonderzoek dat besproken zal worden, bestudeerde het relatieve effect van twee verschillende methoden om luistervaardigheid te trainen in een tweede taal:

  1. focus op verstaan
  2. focus op begrijpen

Verder zal er ingegaan worden op twee pilotstudies die voorafgaand aan de hoofdonderzoek werden uitgevoerd.