Hebben dyslectische lezers een specifiek probleem met het lezen van pseudowoorden?

TitleHebben dyslectische lezers een specifiek probleem met het lezen van pseudowoorden?
Publication TypePresentation
Year of Publication2003
Conference NameDe rol van fonologie in het leesproces: evidentie van dyslectische kinderen en ervaren lezers
Authorsvan den Broeck, Wim
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationNijmegen, The Netherlands
Abstract

In de onderzoeksliteratuur wordt doorgaans als een vaststaand feit aangenomen dat dyslectici een specifiek probleem hebben met het lezen van pseudowoorden (het 'nonword reading deficit'). Deze conclusie is gebaseerd op studies waarbij dyslectische lezers vergeleken worden op het lezen van pseudowoorden met jongere normale lezers van hetzelfde leesniveau (het 'reading level match design'). Deze conclusie strookt tevens met bevindingen waaruit telkens blijkt dat de achterstand gemeten in "didactische leeftijd equivalent scores" (DLE's) bij dyslectici groter is in het lezen van pseudowoorden dan in het lezen van echte woorden. In deze bijdrage tonen we aan dat de beide methodes een adekwate vergelijking tussen dyslectici en normale lezers onmogelijk maken, en dat ze alternatieve interpretaties in termen van normale ontwikkelingseffecten niet kunnen uitsluiten.