Analogische verspreiding van stoot- en sleeptoon in Limburg

TitleAnalogische verspreiding van stoot- en sleeptoon in Limburg
Publication TypePresentation
Year of Publication2002
Conference NameSegmentele toonverschijnselen, vooral in Limburg
Authorsde Vaan, Michiel
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationAntwerpen, Belgium
Abstract

Met uitzondering van het zuidoosten van Ned.Limburg geldt in Limburg historisch gezien de regel dat TA 1 sowieso voorkomt op de oude lage lange vokalen, maar op de oude hoge lange vokalen en op de nieuwe lange vokalen alleen indien er een stemhebbende consonant + nog een vokaal op volgde, en dan nog alleen indien apocope plaatsvond. Voor alle categorieën bestaan uitzonderingen met historisch 'onverwacht' TA. Er bestaan verschillende aanzetten tot verzameling c.q. verklaring van deze uitzonderingen, maar nog geen helder dialectgeografisch beeld. Ik zal proberen een overzicht van de problematiek te geven (mede aan de hand van de recentelijk verschenen Fon.Atlas van Ned.Dial.) om mogelijk de richting te vinden waarin de verklaring gezocht moet worden.