Een exploratief onderzoek naar lange-termijn formanten in tweetalige sprekers

TitleEen exploratief onderzoek naar lange-termijn formanten in tweetalige sprekers
Publication TypePresentation
Year of Publication2014
Conference NameDag van de Fonetiek 2014
AuthorsHeeren, Willemijn, David van der Vloed, and Jos Vermeulen
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

Lange-termijn formanten (LTFs), d.w.z. gemiddelden van formantmetingen (F1, F2, F3) van vocalen in lange fragmenten, worden gezien als een bruikbaar feature in forensische sprekervergelijking (vb. Nolan and Grigoras, 2005; Gold e.a., 2013), omdat ze eigenschappen van de supralaryngale holten van een specifieke spreker reflecteren. LTFs zouden onafhankelijk zijn van individuele segmenten (Nolan and Grigoras, 2005) en talen (Jessen, 2010). Maar er is meer onderzoek nodig om deze laatste claim te valideren, o.a. omdat het aantal onderzochte taalcombinaties klein is, en verschillende spreekstijlen wel degelijk een invloed hebben op LTFs (Moos, 2010). In dit exploratieve onderzoek wordt hiertoe een eerste stap gezet. Aan de hand van forensisch getapt telefoonmateriaal (Van der Vloed et al., 2014) is bekeken in hoeverre LTFs vergelijkbaar zijn tussen talen en binnen sprekers in een groep van twaalf bilinguale sprekers van het Nederlands en het Turks. De resultaten duiden erop dat LTFs vergelijkbaar zijn tussen talen, en dat ze meer vergelijkbaar zijn binnen sprekers dan tussen sprekers. Dit ondersteunt de bruikbaarheid ervan voor forensische sprekervergelijking.

Referenties

  • Gold, E., French, P. and Harrison, P. (2013). Examining long-term formant distributions as a discriminant in forensic speaker comparisons under a likelihood ratio framework. Proceedings of Meetings on Acoustics, Vol. 19.
  • Jessen, M. (2010). Workshop Langzeitformantenanalyse. BKA, Wiesbaden, 28 April 2010.
  • Moos, A. (2010). Long-term formant distribution as a measure of speaker characteristics in read and spontaneous speech. The Phonetician 101, 7–24.
  • Nolan, F. and Grigoras, C. (2005). A case for formant analysis in forensic speaker identification. Journal of Speech, Language and the Law 12, 143–173.
  • Van der Vloed, D. L., Bouten, J. S. and Van Leeuwen, D.A. (2014). NFI-FRITS: A forensic speaker recognition database and some first experiments. Proceedings of Odyssey Speaker and Language Recognition Workshop 2014, Joensuu, Finland, June 16-19, 2014, pp. 6-13.