Biblio

Export 25 results:
Filters: Year is 2000  [Clear All Filters]
2000
Segers, Eliane. Aandacht voor formanttransities In Themanamiddag Dyslexie. Leiden, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.
Streefkerk, Barbertje. Akoestische en Lexicale/Syntactische Correlaten van Prominentie In (Af-)Lopende Promotieprojecten. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.
Rozendaal, Hester, and Jeannette van der Stelt. Als muziek in de oren: baby's en hun moeders In Dag van de Fonetiek 2000. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.
Cremelie, Nick. Automatische aanmaak van lexica voor spraakherkenning In (Af-)Lopende Promotieprojecten. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.
van Buuren, Ronald. Automatische sprekerherkenning In Dag van de Fonetiek 2000. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.
Durieux, Gert. Computermodellen voor klemtoonsystemen In (Af-)Lopende Promotieprojecten. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.
de Graaf, Marlon, and Vincent van Heuven. De fonetiek van de gebiedende wijs In Dag van de Fonetiek 2000. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.
Ouden, Hanny den. De prosodische realisering van drie tekststructurele kenmerken: alinea-indeling, importantie en redundantie In Dag van de Fonetiek 2000. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.
Gerrits, Ellen. De spraakperceptie van kin-de-ren en v-o-l-w-a-ss-e-n-e-n In Themanamiddag Dyslexie. Leiden, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.
Ernestus, Mirjam. De stemhebbendheid van woord-finale obstruenten in het Nederlands In (Af-)Lopende Promotieprojecten. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.
van Beinum, Florien J.. Dyslexie: een fonetisch probleem? In Themanamiddag Dyslexie. Leiden, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.
Been, Pieter. Dyslexie en discriminatie van frequentieveranderingen in spraak: een adaptief resonantiemodel met neurotransmittermetabolisme In Themanamiddag Dyslexie. Leiden, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.
Kessens, Judith, Helmer Strik, and Catia Cucchiarini. Een datagebaseerde methode voor het modelleren van uitspraakvariatie voor automatische spraakherkenning In Dag van de Fonetiek 2000. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.
van Bergem, Dick, Arthur Dirksen, and Ludmila Menert. Fluency Spraaksynthese (Demonstratie) In Dag van de Fonetiek 2000. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.
Bloothooft, Gerrit, Peter Pabon, and Guus de Krom. Het stem-tijd continuüm In Dag van de Fonetiek 2000. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.
Smits, Roel. Hierarchische categorisatie van gecoarticuleerde fonemen In Dag van de Fonetiek 2000. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.
van Zundert, Martine, and Jacques Terken. Leereffecten bij het beluisteren van synthetische spraak In Dag van de Fonetiek 2000. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.
Caspers, Johanneke. Melodische karakteristieken van backchannels in Nederlandse taakgeoriënteerde dialogen In Dag van de Fonetiek 2000. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.
van Wijngaarden, Sander. Non-native spraakcommunicatie In Dag van de Fonetiek 2000. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.
Klabbers, Esther. Segmentele en prosodische verbeteringen aan spraakgeneratie In (Af-)Lopende Promotieprojecten. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.
Kuijpers, Cecile. Spraakontwikkeling bij kinderen met een genetisch risico op dyslexie In Themanamiddag Dyslexie. Leiden, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.
Weenink, David. Verbeterde toegang tot het TIMIT-spraakcorpus In Dag van de Fonetiek 2000. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.
Janse, Esther, Fiona Sely, and Eva Sittig. Verstaanbaarheid na sterke tijdscompressie: natuurlijke vs. synthetische spraak In Dag van de Fonetiek 2000. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.
van Buuren, Lucas. Vorm en betekenis van rhythme In Dag van de Fonetiek 2000. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.
Post, Brechtje. Wat zijn de intonatiecontouren van het Frans? In (Af-)Lopende Promotieprojecten. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.