Biblio

Export 7 results:
Filters: Author is Catia Cucchiarini  [Clear All Filters]
2006
van Herwijnen, Olga, and Catia Cucchiarini. JASMIN-CGN: Uitbreiding van het CGN met spraak van Jongeren, Anderstaligen en Senioren In Dag van de Fonetiek 2006. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2006.
2005
Neri, Ambra, Catia Cucchiarini, and Helmer Strik. Uitspraak trainen met een computer: is dat mogelijk? In Dag van de Fonetiek 2005. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2005.Office presentation icon p102-DutchCAPT-DdvdF-051222.ppt (1.08 MB)
2004
Truong, Khiet, Helmer Strik, Catia Cucchiarini, and Ambra Neri. Automatische detectie van uitspraakfouten: een akoestisch-fonetische aanpak In Dag van de Fonetiek 2004. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2004.
2000
Kessens, Judith, Helmer Strik, and Catia Cucchiarini. Een datagebaseerde methode voor het modelleren van uitspraakvariatie voor automatische spraakherkenning In Dag van de Fonetiek 2000. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.
1999
Cucchiarini, Catia, and Helmer Strik. 10:00 Automatische evaluatie van vloeiendheid in voorgelezen en spontane spraak In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.
van den Heuvel, Henk, and Catia Cucchiarini. Postvocale /r/-deletie bestaat: veslag van een ondezoek In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.
Kessens, Judith, Mirjam Wester, Catia Cucchiarini, and Helmer Strik. Transcriptie van spontane spraak: een vergelijking tussen mens en machine In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.