Biblio

Export 25 results:
Filters: Year is 2002  [Clear All Filters]
2002
de Vaan, Michiel. Analogische verspreiding van stoot- en sleeptoon in Limburg In Segmentele toonverschijnselen, vooral in Limburg. Antwerpen, Belgium: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
Wester, Mirjam. Automatische classificatie van spraak door middel van articulatorisch-akoestische kenmerken In Afgeronde Projecten. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
Kessens, Judith. Automatische fonetische transcriptie In Afgeronde Projecten. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
Van Bael, Christophe. Automatische generatie en validatie van fonetische transcripties In Dag van de Fonetiek 2002. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
Bosch, Louis ten. COMIC: een project over multimodale interactie, automatisch redeneren, en mens-machine dialogen In Dag van de Fonetiek 2002. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
Andringa, Tjeerd. Continuiteit Bewarende Signaal Bewerking (Continuity Preserving Signal Processing, CPSP) In Afgeronde Projecten. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
Gussenhoven, Carlos. De Middelfrankische toon: Ontstaan en ontwikkeling In Segmentele toonverschijnselen, vooral in Limburg. Antwerpen, Belgium: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
Heeringa, Wilbert, and Charlotte Gooskens. De afstanden tussen Noorse dialecten perceptief en akoestisch bepaald In Dag van de Fonetiek 2002. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
van Bezooijen, Renée. De huig-r in het Nederlands: routes en mechanismes In Dag van de Fonetiek 2002. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
Verhoeven, Jo. De toonkwestie in Weert In Segmentele toonverschijnselen, vooral in Limburg. Antwerpen, Belgium: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
Boersma, Paul. De volgorde der gebeurtenissen in de geschiedenis van het Limburgse tooncontrast In Segmentele toonverschijnselen, vooral in Limburg. Antwerpen, Belgium: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
Binnenpoorte, Diana, and Simo Goddijn. Evaluatie van handmatig gecorrigeerde brede fonetische transcripties in het Corpus Gesproken Nederlands In Dag van de Fonetiek 2002. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
Keuleers, Emmanuel, Gert Durieux, and Evelyn Martens. Fonologie en metalinguïstische factoren bij meervoudsvorming in het Nederlands In Dag van de Fonetiek 2002. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
Cambier-Langeveld, Tina, and Jos Vermeulen. Forensische sprekerherkenning: The True Story In Dag van de Fonetiek 2002. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
Sturm, Janienke. Gebruikersevaluatie van een multimodaal dialoogsysteem voor treinreisinformatie In Dag van de Fonetiek 2002. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
Peeters, Wim, and Bert Schouten. Het verschil tussen stoot- en sleeptoon is in hoofdzaak een duurverschil In Segmentele toonverschijnselen, vooral in Limburg. Antwerpen, Belgium: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
Durieux, Gert. Klemtoontoekenning in het Nederlands: 1 of 2 routes? In Afgeronde Projecten. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
Meezen, Ilse. Meten van de auditieve emotieperceptie bij vierjarigen. Waarom en hoe? In Dag van de Fonetiek 2002. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
Streefkerk, Barbertje. Prominentie: Akoestische, lexicale en syntactische correlaten In Afgeronde Projecten. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
van Buuren, Lucas. Rhythme in het Engels en het Frans. In Dag van de Fonetiek 2002. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
Kemps, Rachel, Mirjam Ernestus, Robert Schreuder, and H. Baayen. Subfonemische cues voor morfologische complexiteit in gesproken woordherkenning In Dag van de Fonetiek 2002. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
Wempe, Ton, Jeannette van der Stelt, and Louis C. W. Pols. Uitingen van dove en horende babies In Dag van de Fonetiek 2002. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
Janse, Esther. Verwerking van snelle spraak In Dag van de Fonetiek 2002. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
Shiraishi, Hidetoshi. Vowel devoicing of Ainu: How it differs and not differs from vowel devoicing of Japanese In Dag van de Fonetiek 2002. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
van Heuven, Vincent, and Roos Genet. Wat is het beste IPA-symbool voor de u van put? In Dag van de Fonetiek 2002. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.