Biblio

Export 12 results:
Filters: Year is 2014  [Clear All Filters]
2014
Schoormann, Heike, Wilbert Heeringa, and Jörg Peters. Cross-linguistic variation in Saterland Frisian vowels In Dag van de Fonetiek 2014. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2014.
Heeren, Willemijn, David van der Vloed, and Jos Vermeulen. Een exploratief onderzoek naar lange-termijn formanten in tweetalige sprekers In Dag van de Fonetiek 2014. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2014.
van den Heuvel, Henk, and Nelleke Oostdijk. Falling silent, lost for words ... Tracing personal involvement in interviews with Dutch war veterans In Dag van de Fonetiek 2014. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2014.
Aalders, Ellen, and Mirjam Ernestus. Hoe moedertaalsprekers en tweedetaalleerders woorden met gereduceerde sjwa herkennen In Dag van de Fonetiek 2014. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2014.
Koch, Xaver, and Esther Janse. Individual predictors of articulatory precision in sibilant production across the adult life span In Dag van de Fonetiek 2014. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2014.
Verhoeven, Jo. Phonetic characteristics of Foreign Accent Syndrome In Dag van de Fonetiek 2014. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2014.
Broos, Wouter. Reduction of word final /st/-clusters in monosyllabic and compound nouns in Dutch dialects In Dag van de Fonetiek 2014. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2014.
Quené, Hugo, and Rosemary Orr. Ritmische convergentie in T1 en T2 Engels In Dag van de Fonetiek 2014. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2014.
Knooihuizen, Remco. Second-dialect performance on TV: Accuracy and acceptability In Dag van de Fonetiek 2014. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2014.
Lowie, Wander. Variability in L2 phonology: a plea for a dynamic, process-based methodology In Dag van de Fonetiek 2014. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2014.
Nooteboom, Sieb, and Hugo Quené. Word onset effect in interactional speech errors: spontaneous speech versus elicitation In Dag van de Fonetiek 2014. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2014.
Warner, Natasha. The aerodynamic puzzle of Scottish Gaelic nasalized fricatives In Dag van de Fonetiek 2014. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2014.