Biblio

Export 34 results:
Filters: Year is 2001  [Clear All Filters]
2001
de Veth, Johan. Automatische spraakherkenning in omgevingen met achtergrondgeluid In Nieuwe Projecten. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
Van Keymeulen, Jacques. De fonetische component in de drie grote regionale dialectwoordenboeken voor het zuidelijke Nederlands In Lexicografie. Leiden, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
Ernestus, Mirjam, and H. Baayen. De onderliggende stemspecificatie van woord-finale obstruenten In Psycholinguïstische benaderingen van impliciete en expliciete fonologische kennis. Antwerpen, Belgium: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
Ouden, Hanny den. De prosodische realisatie van hiërarchische and relationele structuur in teksten In Dag van de Fonetiek 2001. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
Van Bon, W., and Robert Schreuder. De relatie tussen leesprestatie en het nazeggen van pseudowoorden. Een vergelijking tussen goede en zwakke lezers In Psycholinguïstische benaderingen van impliciete en expliciete fonologische kennis. Antwerpen, Belgium: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
Edelman, Loulou, Vincent van Heuven, and Renée van Bezooijen. De uitspraak van de Nederlandse ei bij avant-gardistische mannen en vrouwen: een akoestische studie In Dag van de Fonetiek 2001. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
Scharenborg, Odette. Een ASR benadering van psycholinguistische modellen voor woordherkenning In Nieuwe Projecten. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
Liang, Jie. An Experimental Neurolinguistic Approach Question Intonation in Standard Chinese In Nieuwe Projecten. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
Cutler, Anne. Fonologisch bewustzijn en de rol van fonologische categorieën bij de verwerking van spraak In Psycholinguïstische benaderingen van impliciete en expliciete fonologische kennis. Antwerpen, Belgium: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
Taelman, Helena, and Steven Gillis. Hebben Nederlandse kinderen een voorkeur voor trochaïsche productievormen? In Dag van de Fonetiek 2001. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
van Son, Rob. Het IFA corpus In Nieuwe Projecten. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
van Herwijnen, Olga. Het gebruik van cooccurrence values gebaseerd op het WWW voor het voorspellen van prosodische frasering. In Dag van de Fonetiek 2001. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
Heeringa, Wilbert. Het gebruik van spectrogramvergelijking in de meting van dialectafstanden In Dag van de Fonetiek 2001. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
Martensen, H., Erwin Marsi, and T. Dijkstra. Hoeveel "teit" kost fonologie? De rol van sublexicale fonologie bij visuele lexicale decisie In Psycholinguïstische benaderingen van impliciete en expliciete fonologische kennis. Antwerpen, Belgium: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
Buhmann, Jeska. Intonatie modellering voor meerdere talen en verschillende tekst-types In Nieuwe Projecten. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
van Heuven, Vincent, and Robert S. Kirsner. Intonatie, partikels en de interpretatie van nederlandse v1-zinnen In Dag van de Fonetiek 2001. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
Durieux, Gert, Walter Daelemans, S. Frisson, Steven Gillis, Dominiek Sandra, and Helena Taelman. Klemtoon, regels en lexicon: Een psycholinguïstische benadering In Psycholinguïstische benaderingen van impliciete en expliciete fonologische kennis. Antwerpen, Belgium: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
Escudero, Paola, and Paul Boersma. One-to-multiple vowel mapping in the perception of Dutch learners of Spanish In Dag van de Fonetiek 2001. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
van der Pas, Brigit. Onset-selectie in getrunceerde kinderuitingen In Nieuwe Projecten. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
van Rossum, Maya. Perceptie van spraakmelodie bij tracheo-oesofageale sprekers en fluisterende laryngeale sprekers In Dag van de Fonetiek 2001. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
Salomons, Daniel. Plaatsnaamherkenning en het trainen van akoestische modellen In Dag van de Fonetiek 2001. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
Geudens, Astrid, and Dominiek Sandra. Subsyllabische eenheden in het fonologisch bewustzijn: Maken jonge kinderen spontaan gebruik van onset en rime? In Psycholinguïstische benaderingen van impliciete en expliciete fonologische kennis. Antwerpen, Belgium: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
Bergmann, Markus. Taalcontacten in het russische noorden In Dag van de Fonetiek 2001. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
Buhmann, Jeska, Johanneke Caspers, Vincent van Heuven, Heleen Hoekstra, Jean-Pierre Martens, and Marc Swerts. Transcriptie van zinsprominentie, klankverlenging en prosodische grenzen door absolute beginners. In Dag van de Fonetiek 2001. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
Heemskerk, Josée. Uitspraak en woordenboek In Lexicografie. Leiden, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.

Pages