Biblio

Export 2 results:
Filters: Author is Astrid Geudens  [Clear All Filters]
2003
Geudens, Astrid, and Dominiek Sandra. Het belang van de onset-rime structuur in de ontwikkeling van fonologische gevoeligheid In Afgeronde Projecten. Leiden, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
2001
Geudens, Astrid, and Dominiek Sandra. Subsyllabische eenheden in het fonologisch bewustzijn: Maken jonge kinderen spontaan gebruik van onset en rime? In Psycholinguïstische benaderingen van impliciete en expliciete fonologische kennis. Antwerpen, Belgium: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.