Biblio

Export 13 results:
Filters: Year is 2012  [Clear All Filters]
2012
Voigt, Stefanie, Anja Schüppert, and Charlotte Gooskens. Articulation Rate and Syllable Reduction in Spanish and Portuguese In Dag van de Fonetiek 2012. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2012.
Oostdijk, Nelleke, Henk van den Heuvel, and Maaske Treurnie. De Data Curatie Service van CLARIN-NL In Dag van de Fonetiek 2012. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2012.
Mitterer, Holger. Een nieuw foneem voor het Nederlands? In Dag van de Fonetiek 2012. Utrecht, Nederland: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2012.
van Leeuwen, Anne, Hugo Quené, and Jos van Berkum. Glimlachen en fronsen tijdens spraakverstaan In Dag van de Fonetiek 2012. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2012.
de Jonge, Mirjam, Paul Iverson, Anita Wagner, and James M. McQueen. Globale and locale sprekeradaptatie: waarneming van het Engelse /S/--/s/ contrast In Dag van de Fonetiek 2012. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2012.
Kroon, Martin, Susan Rosink, Anja Schüppert, Charlotte Gooskens, Nanna Hilton, and Vincent van Heuven. Ik kan er geen touw aan vastknopen! Hoe gaan Nederlanders om met slordige spraak in vergelijking met Denen? In Dag van de Fonetiek 2012. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2012.
Terband, Hayo. Interacties tussen perceptie en motoriek in spraakontwikkelingsstoornissen: neurocomputationele modellering van gestoorde ontwikkeling In Dag van de Fonetiek 2012. Utrecht, Nederland: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2012.
Gubian, Michele. An Intonation Clinic for Second Language Learners In Dag van de Fonetiek 2012. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2012.
Kaland, Constantijn, and Marie Nilsenová. Intrinsieke prosodie van klinkers In Dag van de Fonetiek 2012. Utrecht, Nederland: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2012.
Nooteboom, Sieb, and Hugo Quené. Parallellen tussen zelfbewaking bij het spreken en identificatie van spraaksegmenten door luisteraars In Dag van de Fonetiek 2012. Utrecht, Nederland: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2012.
Clapham, Renee, and Rob van Son. Predicting perceptual scores of speech intelligibility, articulation and voice quality for speakers with head and neck cancer In Dag van de Fonetiek 2012. Utrecht, Nederland: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2012.
van de Velde, Daan. Stemeigenschappen van Nederlandse kinderen met een cochleair implantaat In Dag van de Fonetiek 2012. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2012.
de Boer, Bart. The evolution of the ability to speak In Dag van de Fonetiek 2012. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2012.