Biblio

Export 3 results:
Filters: Author is Dominiek Sandra  [Clear All Filters]
2003
Geudens, Astrid, and Dominiek Sandra. Het belang van de onset-rime structuur in de ontwikkeling van fonologische gevoeligheid In Afgeronde Projecten. Leiden, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
2001
Durieux, Gert, Walter Daelemans, S. Frisson, Steven Gillis, Dominiek Sandra, and Helena Taelman. Klemtoon, regels en lexicon: Een psycholinguïstische benadering In Psycholinguïstische benaderingen van impliciete en expliciete fonologische kennis. Antwerpen, Belgium: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
Geudens, Astrid, and Dominiek Sandra. Subsyllabische eenheden in het fonologisch bewustzijn: Maken jonge kinderen spontaan gebruik van onset en rime? In Psycholinguïstische benaderingen van impliciete en expliciete fonologische kennis. Antwerpen, Belgium: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.